​Førskole / majperioden

Førskolen/majperioden er overgangen mellem børnehave og skole og starter 1. maj – derfor kalder vi det også for majperioden. Som forårsblomsterne springer ud, ligeså springer majbørnene ud. Det er en helt særlig periode, hvor vi har et særligt fokus på socialisering og at gøre børnene trygge ved de nye kammerater, voksne og fysiske rammer gennem leg, kreativitet og samvær. Majperioden er samtidig en introduktionsperiode til børnenes fremtidige skoleliv, så dele af dagen vil have en skolastisk karakter – herunder små matematiske opgaver, bogstaveleg, skemaer og frikvater.

Majperioden bygger på:

Tryghed

Børnene motiveres ofte af det velkendte og nære. Vi tager udgangspunkt i det velkendte og udvider samtidig børnenes kendskab til nye temaer, rammer og aktiviteter i hverdage: Historiefortælling, kreative processer, musiske aktiviteter, bevægelsesaktiviteter og undersøgende udeaktiviteter er væsentlige omdrejningspunkter i førskolens virke. Samtidig sikrer vi, at de voksne, der indgår i majperioden, fortsat vil være i børnenes miljø efter sommerferien.

Venskabsvenner

På Lyngby Friskole arbejder vi målrettet med at skabe god trivsel for alle børn. Skolens værdigrundlag og pædagogiske principper handler om, at skolen skal være et godt sted at være og lære. Når de små Majbørn træder ind på skolen, møder de en stor ny verden. Der ligger derfor en opgave i at få gjort alle børn trygge i hverdagen og hjælpe dem til, at lære hinanden at kende. Derfor har vi venskabsvenner.

Hvad er en venskabsven?

I 3. klasse får børnene en særlig opgave for at fremme trivslen på skolen. De er venskabsvenner for Majbørnene/børnehaveklassen. At være venskabsven for et barn i børnehaveklassen betyder, at man følger det barn i dets første skoleår. De store leger med de små venner i frikvarterer og i SFO. Man tager på ture sammen, læser højt for hinanden, har juleklippedag sammen og hjælper hinanden i hverdagen på skolen.

Venskabsvennen har i det hele taget en stor betydning for, at de nye Majbørn får en god skolestart på Lyngby Friskole.

Mestring

Lege og opgaver tilrettelægges og gennemføres på en måde, at barnet oplever sig som kompetent til skolen. Vi støtter barnet i at blive så kompetent som muligt til at kunne indgå i såvel faglige- som sociale læringsfællesskaber. Børnene lærer at fungere sammen i en gruppe, tage hensyn til hinanden, hjælpe hinanden og at se forskelligheder som en force og en naturlig forudsætning for et givende fællesskab.

Deltagelse

Børnene skal opleve, at de bliver set og delagtiggjort i aktiviteter og fællesskaber. Så vidt det giver mening, følger vi skolens rytme med fælles morgensamling, frikvarterer, fælles spisning og arrangementer, så børnene vænner sig til en ny dagligdag.

Kreativitet

Vi tager udgangspunkt i et kreativt og innovativt læringsperspektiv, som tager afsæt i motivation, skaberglæde og trang. Her bruger vi blandt andet Alice Darvilles spændende læringsunivers, som kombinerer storytelling og fællesskab og tager udgangspunkt i, at børn lærer forskelligt. Derudover benytter vi ”Godtfreds Dyrehandel” og ”Cirkus Total” som er unikke læringsmateriale om tal og former udviklet til børnehaveklasser.

8 kompetenceområder, som vi har særligt fokus på:

  • Relationer: Barnets evne til at skabe og fastholde relationer til både børn og voksne samt indgå i og være medskaber af lege og relationer.
  • Robusthed og mod: Barnets evne til at møde og håndtere nye udfordringer.
  • Samarbejdskompetence: Barnets evne til at forstå og anerkende sociale spilleregler, herunder f.eks. at hjælpe, give plads til andre og håndtere konflikter.
  • Forandringsparathed: Barnets evne til at aflæse kontekster og hvad der forventes i forskellige kontekster; at der f.eks. forventes forskelligt adfærd af en, når man er i en dansktime, en idrætstime eller i SFO-ens forskellige aktiviteter.
  • Selvkontrol og fokus: Barnets evne til at tilsidesætte egne behov, arbejdshukommelse og holde fokus på en opgave.
  • Udtrykke følelser: Barnets evne til at udtrykke følelser og evt. behov for hjælp, herunder deltage i samtaler om afsavn, ønsker og forventninger.
  • Sprog: Barnets evne til at kommunikere med sine omgivelser, herunder evne til at aflæse og bruge kropssprog samt interesse for tegn og symboler.
  • Selvhjulpethed: Barnets evne til at mestre konkrete alderssvarende færdigheder f.eks. at gå på toilettet selv, tage sit tøj af og på samt holde orden i sine ting.​

Kontakt skolen

Ring til Lyngby Friskole på: 4588 7576

eller send en mail til kontor@lyngbyfriskole.dk

Henvendelser besvares hurtigst muligt.

Cookiedeklaration

Lyngby Friskole

CVR​: 54933614

Gammel Bagsværdvej 37, 2800 Kgs. Lyngby​

Klik her for rutevejledning