Optagelse​

Interesserede forældre kan sammen med deres barn komme til en samtale med skolelederen, hvis der er en plads ledig, og blive vist rundt på skolen. Før barnet kan blive meldt ind, skal det gå på prøve i klassen i ca. to uger, hvor barnet følger en helt normal skolegang. Efter prøvetiden kan barnet straks meldes ind, hvis skolen og forældrene er enige om det.

Optagelse i nyoprettede 0. klasser

Man kan også blive skrevet op til en 0. kasse. Hvert efterår holder vi informationsmøde om det kommende års skolestart og herefter starter indskrivningen til 0. kasse. Eleverne starter 1. maj (deraf betegnelsen "1. maj-børnene").

Såfremt en familie ønsker deres barn optaget i Lyngby Friskoles nye 0. klasse, skal blanketten med ansøgning om optagelse først udfyldes og afleveres. Familierne indkaldes derefter til optagelsessamtaler i den rækkefølge, som blanketterne er modtaget.

Skolen inviterer til optagelsessamtaler i efteråret før oprettelsen af den nye 0. klasse. Forud for samtalen, skal skolen have modtaget overdragelsespapirer eller udtalelser fra afgivende børnehave, samt andre relevante papirer fra f.eks. tale-/hørepædagog, PPR og børnepsykolog. Til optagelsessamtalerne deltager skoleleder eller viceskoleleder, børnehaveklasseleder, forældrene og barnet, som ønskes optaget.

Efter samtalerne sammensætter skolens ledelse i samarbejde med børnehaveklasse-lederen den kommende klasse med fokus på skolens overbevisning og værdigrundlag. Der tages højde for anciennitet på ventelisten, en lige vægtning af kønnene, samt en homogen børneflok. Ansøgende børn med søskende på skolen skal til optagelses-samtaler på lige vilkår med andre ansøgere, men forfordeles ved sammensætning af klassen, såfremt børnene vurderes egnede til optag. Så snart klassen er sammensat, gives besked til hjemmene med enten et tilbud om optagelse eller et afslag på ansøgning (der gives altid begrundelse for afslag). Såfremt en familie tilbageholder informationer om det ansøgende barn i ansøgningsfasen, forbeholder skolens sig ret til at opsige samarbejdet med familien.

Vejledning om optagelse

Ved at ønske sit barn optaget på Lyngby Friskole tilslutter man sig som forældre, skolens målsætning og værdigrundlag med en positiv forventning og tillid til det fremtidige samarbejde med skolen.

Ansøgere

Du søger om optagelse ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema og indsende det til skolen. Så vil du, såfremt der er plads på det søgte klassetrin, få nærmere besked. ​Hvis der ikke er plads i en klasse, kan man blive skrevet på venteliste. Man kommer på ventelisten ved at udfylde ansøgningen om indmeldelse og sende den til skolen. Når der bliver plads, henvender vi os til forældrene.

VIGTIGT:
For at kunne sende via formularen, skal alle cookies accepteres (efterfølgende kan du ændre dit samtykke igen).​

Om barnet
Om forælder 1
 
Om forælder 2
Øvrig information
Forældremyndighed


Barnets folkeregisteradresse

Er barnet to-sproget?

Ønskes barnet indmeldt i SFO 0.-3. kl.

Har der i barnets liv været kontakt til psykolog, talepædagog eller andre behandlere?

Undertegnede giver hermed Lyngby Friskole lov til at kontakte tidligere institution/skole, når indmeldelse i Lyngby Friskole bliver aktuel (kontakten sker kun efter forudgående aftale):

Bekræft tilladelse *
 
 
 
Samtykke *
 

Kort begrundelse for ansøgningen

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Rosa, biologistuderende på KU og tidl. elev

”Jeg havde de bedste lærere på Lyngby Friskole og jeg tænker tit, at havde det ikke været for Thue og hans måde at undervise mig i naturfag,
​så havde jeg nok ikke valgt at studere biologi i dag.”

Kontakt skolen

Ring til Lyngby Friskole på: 4588 7576

eller send en mail til kontor@lyngbyfriskole.dk

Henvendelser besvares hurtigst muligt.

Cookiedeklaration

Lyngby Friskole

CVR​: 54933614

Gammel Bagsværdvej 37, 2800 Kgs. Lyngby​

Klik her for rutevejledning