Værdier og vision​

Lyngby Friskole er en selvejende institution underlagt Friskoleloven, der overordnet bestemmer, at friskoler skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, men at friskolen selv vælger undervisningens indhold og form. Friskoler har altså samme mål som folkeskolen og alle elever kommer ud med de samme færdigheder og muligheder for f.eks. at fortsætte på en ungdomsuddannelse. Friskoler bestemmer bare selv, hvordan der skal undervises og hvilke værdier, der prioriteres højest på skolen og afgør også, hvilke elever, de ønsker at optage på skolen.

Lyngby Friskole blev startet i 1975 af en kreds af forældre og lærere, som ønskede et bedre alternativ til folkeskolen. Skolen skulle være mere frisindet og have fokus på fællesskabet og indlæring skulle være kreativ og skolens fysiske rammer skulle være overskuelige for børnene og være et sted, de kunne føle sig trygge og velkomne. Det er de holdninger, der danner baggrunden for Lyngby Friskole, selvom tiden naturligvis er en anden i dag og meget har ændret sig siden skolens opstart.

Alle skoler er præget af naturlig forandring. Der kommer nye børn til og nye lærere og pædagoger og nye forventninger og krav fra samfundet. Lyngby Friskole vil altid være omstillingsparat og agil i forhold til den nødvendige forandring og vi er i løbende dialog med omverdenen, andre skoler og institutioner og organisationer for at følge med tiden og tilpasse skolen bedst muligt til den verden vi lever i.

Lyngby Friskoles formål er netop at kvalificere eleverne til at leve, deltage og udvikle sig i et samfund, der er karakteriseret ved store og hurtige ændringer. Vi kender ikke nøjagtigt de krav, som fremtiden vil stille til vores børns færdigheder. Derfor uddanner vi heller ikke børnene til én bestemt fremtid, vi uddanner børnene til at kunne begå sig i forskellige typer af fremtider.​

Rent fagligt skal eleverne naturligvis lære at læse, regne og skrive og det er vores mål er, at børnene får sikre færdigheder i disse discipliner. Vi lægger stor vægt på fagligheden. Disse færdigheder kan dog ikke stå alene. Lige så vigtigt er det, at børnene bliver i stand til selv at tilegne sig ny viden, samt at de trives godt på skolen.

På det personlige plan lægger vi stor vægt på at styrke børnenes evner til at være selvstændige, kreative, problemløsende, ansvarlige og i stand til at omgås andre. Med en god portion af disse egenskaber er vi sikre på, at børnene er godt rustet til at møde de mulige fremtider, der venter dem.

Vi påfører ikke børnene et bestemt værdisæt, ligesom vi ikke arbejder hverken ud fra en bestemt politisk eller religiøs overbevisning. Vi tilstræber tværtimod, at børnene selv finder deres egne værdier, og at de bliver i stand til selvstændigt at tage ansvaret for deres videre uddannelse og fremtid.

Der er især tre elementer, som vi lægger særlig vægt på, når barnet starter i skolen:

- selvtillid,

- trivsel og

- glæden ved at lære

Vi ønsker at give eleverne den selvtillid, der skal til for, at de tør kaste sig ud i det faglige og sociale liv på skolen.

Vi forsøger hele tiden at finde det enkelte barns stærke sider og understøtte dem, så barnet oplever succes, udvikler selvværd og derigennem tør mere på egen hånd. Den nysgerrighed og appetit på ny viden, som de yngste elever møder ind med, skal bevares. Vi sørger for at give dem et miljø, hvor de føler glæde ved at lære og oplever, hvor sjovt det er at udforske verden. De oplevelser børnene får i det første skoleår, præger deres holdning til det at gå i skole resten af deres skoletid. Derfor lægger vi meget vægt på glæde og tryghed.​​

​Alba, elev i 6. klasse

”Jeg skiftede til Lyngby Friskole fra en stor skole i starten af 3. klasse.

Den største forskel var, at Lyngby Friskole er en lille skole og man lærer hurtigt alle at kende og man må altid være med i legene og snakkene.

Det er ikke nogen parallelklasser, så er der ikke så mange børn – så vi kender hinanden og det er virkelig rart.”

Kontakt skolen

Ring til Lyngby Friskole på: 4588 7576

eller send en mail til kontor@lyngbyfriskole.dk

Henvendelser besvares hurtigst muligt.

Cookiedeklaration

Lyngby Friskole

CVR​: 54933614

Gammel Bagsværdvej 37, 2800 Kgs. Lyngby​

Klik her for rutevejledning