Forældresamarbejde​

Vi lægger vægt på det tætte forældresamarbejde

For at kunne sikre vores elever optimalt udbytte af deres skolegang lægger vi stor vægt på, at der er et tæt samarbejde mellem skolen og hjemmet.

Vi afholder to forældremøder om året i hver klasse. Derudover sørger lærerne i det daglige for at have en løbende kontakt til forældrene. Samtidig er forældrene også altid velkomne til at tage kontakt til lærerne.

Vi forventer, at forældre til elever på vores friskole deltager aktivt i årets gang, både hvad angår det festlige, det faglige og det praktiske. Forældrene er med andre ord forpligtet til at deltage i mindst én af vores årlige arbejdsdage. 

Samarbejde og dialog mellem skole og hjem er en væsentlig forudsætning for det enkelte barns trivsel og læring på Lyngby Friskole. Vi ser forældre som samarbejdspartnere i undervisningen af ​​deres børn, og opfordrer alle vores forældre til at støtte os i at give deres barn den bedste mulighed for læring:

  • Hjælp barnet med at møde læringsparat i skolen dvs. veludhvilet og forberedt med de rette bøger, gymnastiktøj mm.
  • Tjek gerne Forældreintra dagligt og som minimum forud for ugens start ifht. forberedelse af lektier, ture eller andet.
  • Registrer barnets eventuelle fravær/sygdom på Tabulex (www.tabulex.dk)
  • Deltag så vidt muligt i klasse arrangementer, forældremøder osv.
  • Deltag i én af skolens to årlige arbejdslørdage, hvor vi sammen (evt. med barnet) sætter skolen i stand.
  • Deltag konstruktivt i et positivt samarbejde med skolens personale omkring det enkelte barn.
  • Overhold så vidt muligt skolens årsplaner - og hold ferier i de planlagte efterårsferier, juleferier, vinterferier osv. (ved fravær over to dage, skal klasselærer meddeles). Da vi er en lille skole med relativ små klasser, kan det opleves som forstyrrende, hvis en elev er på ferie i en periode, hvor vi f.eks. arbejder med tema- og gruppearbejde. Derudover har det vist sig, at ferieafholdelse uden for skolens ferieplaner, har en tendens til at smitte, sådan at andre familier også pludselig afholder ferier uden for ferieplanerne. Derfor beder vi forældre om at respektere skolens årsplaner.

Vi afholder to forældermøder i hver klasse om året og ligeledes to skole-hjem-samtaler. Derudover sørger alle vores ansatte i det daglige for en god kontakt med forældrene ligesom forældrene altid er velkomne til at tage kontakt til skolens ansatte.

Vi forventer, at forældre deltager aktivt i skolens liv - både i festlige og arbejdsmæssige sammenhænge. Året igennem vil der være arrangementer, hvor forældre har mulighed for at lære hinanden, børnene og skolens ansatte at kende. Vi afholder som skrevet to årlige arbejdslørdage, hvor forældre møder op på skolen fra kl. 9-13 og hjælper hinanden med at sætte skolen i stand - f.eks. at male skolen udvendigt eller indvendigt, plante blomster, reparere hegn, hænge gardiner op eller bygge terrasse, hvis man nu har de kundskaber. Vi afholder også to pædagogiske dage hvert år for vores ansatte, hvor forældre, der har mulighed for det passer skolen - dvs. passer børnene. Det er en god mulighed for at lære børnene i ens barns klasse bedre at kende. Forældrene aftaler med hinanden, hvem der kan passe, hvornår og hvilke oplevelser de kan give børnene. Nogle forældre går sammen to og to, og tager børnene med i svømmehallen eller på Frilandsmuseet. Andre forældre planlægger undervisning på skolen for børnene, hvis de nu har de evner og andre igen arrangerer klippe-klistre på skolen eller fremviser film i klasseværelset. Det er altid super hyggelige dage, hvor forældre og børn kommer tættere på hinanden.

Kontakt skolen

Ring til Lyngby Friskole på: 4588 7576

eller send en mail til kontor@lyngbyfriskole.dk

Henvendelser besvares hurtigst muligt.

Cookiedeklaration

Lyngby Friskole

CVR​: 54933614

Gammel Bagsværdvej 37, 2800 Kgs. Lyngby​

Klik her for rutevejledning